То може да бъде интересно:

Зрели автобус

Не е ли достатъчно? Тук ще намерите повече!